POINT

Objektif Penubuhan

Magnet

Mengumpulkan, menubuhkan dan mewujudkan pertubuhan peniaga dalam talian untuk kepentingan di lapangan perniagaan dalam talian di negeri terengganu.

Bersatu hati

Menyatupadukan peniaga dalam talian untuk kepentingan dan faedah ekonomi sesama ahli.

Jaminan Kepentingan

Memastikan terjaminnya kepentingan ahli di dalam undang-undang yang digubal atau dipinda di malaysia yang berkaitan dengan perniagaan dalam talian.

Saling Membantu

Membantu atau mewakili ahli di dalam perbincangan berkenaan perdagangan, pembelian, penjualan dan lain-lain yang berkaitan dengan perniagaan dalam talian.

Kerjasama

Membuat perhubungan atau bekerjasama dengan lain-lain badan atau persatuan yang mempunyai tujuan yang sama dengan persatuan.

Faedah berasama

Menjalankan sebarang pekerjaan atau apa jua langkah selain daripada perkara di atas bagi kesempurnaan perjalanan persatuan bagi faedah ekonomi sesama ahli.